Trumpai apie ateizmą, bei agnosticizmą

atheist_chart

Šiais laikais yra nemažai jaunimo, teigiančio, kad jie netiki Dievu ir dėlto apsiskelbia save ateistais. Bet tai gali būti nevisiškai tikslu. Egzistuoja aibė pasaulėžiūrų į Dievo egzistavimą, o ribos tarp jų yra gerokai susimaišiusios ir daugeliui žmonių visiškai nebeaiškios. Šiandien noriu sukoncentruoti jūsų dėmesį konkrečiai į ateizmo ir agnosticizmo sąvokas ir kaip jas atskirti vieną nuo kitos.

 

Ateizmas

Trumpai apibūdinamas, kaip netikėjimas dievybėmis. Skirstomas į pozityvųjį ir negatyvųjį ateizmą:

Pozityvusis, arba kietasis ateizmas
Netikėjimas, jog dievybės egzistuoja ar gali egzistuoti. Tvirtas „Dievo nėra ir negali būti kitaip“. Trumpai tariant antitikėjimas. Tokių žmonių nėra tiek daug, kaip tikinčiųjų, tačiau jie tvirtai laikosi savo nuomonės ir lengvai įsivelia į ginčus, kai pradedama kalbėti tikėjimo tema.

Negatyvusis arba silpnasis ateizmas
 
Netikėjimas dievybėmis, bet neneigimas, jog jos gali egzistuoti.

Trumpai tariant, kietieji ateistai tvirtina, kad nei vieno dievo nėra, o kiekvienas tvirtinimas reikalauja pagrindimo, todėl šie ateistai turi įrodinėjimo naštą: jie turėtų parodyti, kad dievas iš tiesų neegzistuoja. Silpnieji ateistai, tuo tarpu, absoliučiai nieko netvirtina, jie dievu netiki ir tiek.

 

Agnosticizmas

Agnoscizmas su ateizmu turi vieną esminį panašumą: abi pažiūros neigia religiją. Esminis skirtumas skiriantis abu požiūrius – tai, kad agnostikai tvirtina, kad neįmanoma iki galo žinoti, ar dievas yra. Tokia pozicija yra suderinama tiek su teizmu, tiek su ateizmu.

Agnosticizmą galima suskirstyti į šias atšakas:

Silpnasis (nuosaikusis) agnosticizmas
Požiūris, jog Dievas gali egzistuoti, bet netiki iki bus aptikti įrodymai. Kitaip tariant: 
-Neturiu supratimo ar dievas yra, bet nepatikėsiu, kol jo man neparodys. Ko gero didžioji dalis jaunimo gyvena remdamiesi šiuo požiūriu.

Kietasis agnosticizmas
Požiūris, jog dievybių būvimas ar nebuvimas yra iš principo neįrodomas, bet ir nepaneigiamas.
-Jei Dievas ir yra, mes to niekada nesužinosime.

Dažnai silpnojo ateizmo sąvoka klaidingai sutapatinama su agnosticizmo, mat kažkodėl yra priimta manyti, kad agnostikas yra tas, kuris neapsisprendė kurią pusę turėtų palaikyti. Tačiau taip yra tik dėl klaidingo supratimo apie tai, kas agnosticizmas iš tiesų yra. Esmė ta, kad teizmas/ateizmas yra susiję su tikėjimu, o gnosticizmas/agnosticizmas – su žinojimu. Jei paaiškinti tai pačiu elementariausiu būdu:

agnosticizmas = nežinau
ateizmas = netikiu
gnosticizmas = žinau
teizmas = tikiu

 

Sąveikos tarpusavyje

Abu požiūriai į dievybes sąveikauja tarpusavyje ir gali sudaryti ganėtinai įdomias kombinacijas, kaip:

Ateistinis agnosticizmas
Požiūris, jog negalima žinoti, ar dievas yra, bet juo netiki. Sako:
-Neturiu supratimo ar dievas yra, bet ir nematau priežasčių juo tikėti.

Teistinis agnosticizmas
Požiūris, jog negalima žinoti, ar dievas yra, bet juo tiki. Būtų galima pavadinti “abejojančiu tikinčiuoju”.
-Neturiu supratimo ar dievas yra, bet norėtųsi tikėti/tikiu, jog kažkas yra.

ir kiti (dubliuojasi su jau paminėtais, kiek anksčiau).

 

Taigi, dabar galiu drąsiai pareikšti, kad aš esu stiprus ateistinis agnostikas ir ko gero tokiu buvau nuo pat vaikystės. Taigi, o kokios jūsų pažiūros?

 

Video:

Pateikiu video, kuriame charizmatiška mergytė papasakoja iš esmės tą patį.

5 komentarai
 • Cybersig
  Parašyta: 14:21h, spalio 13 Atsakyti

  Save laikau kataliku / unitariniu universalistu. Manau, kad Dievas ne būtybė, o dvasinė būsena. Ateistai, deja, dažnai būna „bedvasiai“, pikti, bet pažįstu ir kitokių ateistų, kuriuos gerbiu (man jie panašūs į unitarinius universalistus).

 • Cybersig
  Parašyta: 14:34h, spalio 13 Atsakyti
 • re`animated
  Parašyta: 22:59h, spalio 16 Atsakyti

  Kai pradedi gilintis plačiau, tai sužinai pakankamai įvairių ir įdomių požiūrių :wasntme:

 • fe
  Parašyta: 19:43h, gruodžio 11 Atsakyti

  Na prašyčiau dauguma ateistų ne „bedvasiai“, pikti ar pan. O kaip tik išsilaisvinę iš dogmų, daug labiau tolerantiškesni nei tikintieji, neskirsto žmonių pagal rasę, seksualinę orientaciją, lytį ar pan. O va tikintieji ir pati bažnyčia yra tikras nepakantumo šaltinis.

 • re`animated
  Parašyta: 19:56h, gruodžio 11 Atsakyti

  Tai taip, nesiginčysiu, kad didžioji dalis mokslo žmonių yra linkę į ateistinį agnosticizmą arba kietąjį ateizmą. O piktais, bedvasiai ir pan aš jų tikrai ir nevadinau. Matomai buvau neteisingas suprastas.
  Ką norėjau pasakyti, tai tiesiog jei agnostikui iš esmės yra vienodai ar Dievas yra ar ne ir jokie ginčai su juo tiesiog neprasideda, tai tuo tarpu ateizmas mėgsta griauti bažnytinius įrodymus savo teiginiais ir dėlto tikintieji su ateistais gan dažnai pasiginčija, nei vienas savo tiesų taip ir neįrodydami :j

Komentuoti